Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rugp Rugs Spa Lap Gru

08-15 – 12-15

Patinas

10-01 – 11-30

Patelė

10-01 – 01-31

Jauniklis
Briedis

08-15 – 01-31

Patinas

09-15 – 01-15

Patelė

09-15 – 01-15

Jauniklis
Taurusis elnias

10-01 – 03-31

Patinas

10-01 – 01-31

Patelė

10-01 – 01-31

Jauniklis
Danielius

Visus metus

Šernas

10-15 – 03-31

arba kol pasiekiamas limitas
Vilkas
Sumedžioti 169 iš 190 vilkų (2022-01-17)

Visus metus

Lapė

07-01 – 03-31

Miškinė ir akmeninė kiaunė

11-03 – 01-31

Pilkasis kiškis

10-15 – 03-31

Paprastasis šakalas

07-01 – 03-31

Juodasis šeškas

08-01 – 04-15

Bebras

09-01 – 04-30

Fazanas

07-01 – 02-28

Kovas, Pilkoji varna

Visus metus

Mangutas, Paprastasis meškėnas, Kanadinė audinė, Nutrija, Ondatra

05-01 – 10-31

Patinas

10-01 – 12-31

Patelė

10-01 – 12-31

Jauniklis
Stirna

10-01 – 12-01

Barsukas

09-01 – 12-15

Želmeninė ir baltakaktė žąsis

08-15 – 12-15

Didžioji antis, Rudagalvė kryklė, Klykuolė, Kanadinė berniklė

09-15 – 12-15

Kuoduotoji antis, Laukys

08-15 – 11-30

Perkūno oželis, Slanka

09-01 – 12-01

Keršulis, Uolinis karvelis
sausio 18 d.
Parengta pagal nuo 2021-06-05 galiojančią suvestinę redakciją • mkvs.lt